Podmínky užívání interntových stránek
a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

MY AIRLINES, a.s.